kwi 14

Zabawa w teatr

Zabawa w teatr”

 

12 kwietnia 2014 roku sala w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze wypełniła się po brzegi . O godzinie 9.00 rozpoczął się organizowany już po raz trzeci przegląd teatralny Zabawa w teatr”. Impreza ta została przygotowana przez ZS nr 1 oraz Fundację „Promyk” . Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Biały Bór w ramach realizacji zadań publicznych w 2014 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Celem „Zabawy w teatr” jest propagowanie kultury teatralnej, rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze i oczywiście dobra zabawa ! Koordynatorkami projektu były nauczycielki z ZS nr 1 – Małgorzata Dobrzyńska, Elżbieta Zawiślak i Krystyna Andrasz .

Jako pierwsze na scenie zaprezentowały się „Zwierzaczki” - dzieci z grupy V Przedszkola Miejskiego. Widzowie obejrzeli przedstawienie pt. „Witaj Wiosno” przygotowane pod kierunkiem p Anny Tuziak. Dzieci odgrywały role zwierzątek, Słoneczka, Deszczyku, Wiaterka i Pani Wiosny – wszystkie w bajecznie kolorowych kostiumach. Przedstawienie urozmaicały piosenki i zabawy ruchowe. Występ nagrodzony został hucznymi brawami.

Następnie scenę opanowały „Robaczki” Ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima z Drzonowa. Z wielkim zaangażowaniem młodzi artyści odegrali „Królewnę Śnieżkę”. Salwy śmiechu wzbudzały Krasnoludki odtwarzane przez najmłodszych uczniów. Daria Jakubaszko – za rolę Śpioszka otrzymała specjalne wyróżnienie za grę aktorską. Na uwagę zasługuje również przepiękna scenografia i kostiumy „żywcem wyjęte” z filmów Disneya. Grupę przygotowały p. Małgorzata Maciupa i p. Zofia Kaźmierczak.

Zaraz potem na scenie zaprezentował się zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim, prowadzony przez p. Dorotę Krakowską – Malicz i p. Katarzynę Nikiel. Grupa „My młodzi” przedstawiła wesoły spektakl „Śpiąca królewna w krainie baśni”. Tu również widzowie mogli podziwiać barwną i bogatą scenografię oraz kostiumy. Młodzi aktorzy z wielkim zaangażowaniem odtwarzali swoje role, a na szczególne wyróżnienie zasłużyła Andżelika Dobrzańska, czyli tytułowa królewna.

Kolejnym wykonawcą był zespół „A ku – ku” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Białym Borze prowadzony przez p. Małgorzatę Dobrzyńską. Młodzi artyści zaprezentowali spektakl pt. „Blaskojad”. Widzom bardzo spodobała się ta zabawna opowieść o podróży po niezwykłym Kosmosie. Na scenie królowali Meteor Teodor, Kometa Arleta, Księżyc, Wenus, Gwiazdy, Sowa Adelajda, Księżycowa Dziewczynka, a nawet Czarna Dziura ! Za sugestywną grę aktorską wyróżniona została Ola Świrydo.

Na zakończenie wystąpili gimnazjaliści z Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze. Prowadzona przez p. Elżbietę Zawiślak „Jedynka” zaprezentowała „Sposób na geniusza”, humorystyczny spektakl opowiadający o uczniach gimnazjum, pewnej niezwykle wymagającej polonistce i historii trudnego wypracowania. Przedstawienie ubarwiały piosenki i taniec. Wyróżnienie za grę aktorską otrzymał Maciek Leśniewski.

Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki, a wyróżnieni aktorzy – maskotki. Nagrody wręczała p. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze Elżbieta Andrasz oraz p. Skarbnik Miasta i Gminy Biały Bór Anna Dobrzańska.

Wielkim sukcesem tej imprezy było niewątpliwie to, że zachęciła uczniów i ich opiekunów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozpropagowała ideę zabawy teatralnej, a także przysłużyła się promocji naszej gminy.

Elżbieta Zawiślak

mar 06

Konkurs

KONKURS PLASTYCZNY

Moje miejsce na ziemi-

Zabytki w naszej miejscowości

 

Cele konkursu:

1.Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez prace plastyczne.

2.Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

3.Rozbudzenie zainteresowań dzieci i młodzieży szkolnej historia i sztuka w regionie.

4.Zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji o kulturze i historii.

 

Tematyka prac:

Zabytki naszego miasta , miejscowości. Interpretacja tematu jest dowolna i zależy od osoby wykonującej pracę.

 

Uczestnicy konkursu:

Dzieci i młodzież szkolna z podziałem na kategorie wiekowe:

-kategoria I : klasy I-III szkoła podstawowa

-kategoria II : klasy IV-VI szkoła podstawowa

-kategoria III : klasy I-III gimnazjum

 

Technika i format prac:

Uczestnicy konkursu wykonują dowolną liczbę prac w dowolnej technice :malarstwo, rysunek , grafika, collage oraz techniki mieszane .Format prac A-3 (duży blok techniczny).

 

Opis prac;

Prace powinny być opisane drukowanymi literami na odwrocie i zawierać następujące dane

1.Imię i nazwisko autora

2.Klasa i szkoła

3.Imię i nazwisko opiekuna

 

 

Termin i warunki dostarczenia prac:

1.Prace należy dostarczyć do Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze , ul. Dworcowa 19, 78-425 Biały Bór z dopiskiem konkurs plastyczny- Moje miejsce na ziemi (do 05 maja 2014r).

2.Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

3.Prace przechodzą na własność organizatora.

 

Zasady przyznawania nagród:

1.O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,powołana przez organizatora w dniu 25 maja br.

2.Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3.Wszyscy autorzy w trzech kategoriach wyróżnionych prac utrzymają indywidualne nagrody.

4.Lista nagrodzonych autorów zostanie ogłoszona na stronie szkoły www.zs1bb.pl

5.Wszelkie informacje na temat konkursu udziela Violetta Pączkowska tel.94 37 39 048

lut 17

Ferie zimowe

zajecia_luty_1

zajecia_luty_2

zajecia_luty_3

 

 

 

sty 02

Wyniki konkursu.

MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA


2.Charakterystyka konkursu:
GMINNY KONKURS PLASTYCZNY W TRZECH KATEGORIACH WIEKOWYCH : KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA, IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM. TEMATEM KONKURSU MAJĄ BYĆ TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE PRZEDSTAWIONE JAKO POCZTÓWKA ŚWIĄTECZNA, OZDOBA CHOINKOWA LUB STROIK NA STÓŁ ŚWIĄTECZNY.

3. Przeznaczenie:
KONKURS PLASTYCZNY PRZEZNACZONY JEST DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WSZYSTKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW NASZEJ GMINY.

4. Realizacja :
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE
5.Skład komisji:
Maria Dragan
Magdalena Adamczak
Paweł Mikołajewski
Anna Świrydo

6. Werdykt komisji:
Wszystkich prac ogólnie brało udział w konkursie 107

W kategorii kartka świąteczna;
Klasy I-III
-Stasiuk Ryszard kl.II SP nr 1 Biały Bór
-Grzywacz Zuzanna kl.II SP Drzonowo
-Tychończuk Michał kl.III SP Drzonowo
Klasy IV-VI
-Oliwia Trybulska kl.V SP Drzonowo
-Walczak Natalia kl.VI SP Sępolno Wielkie
-Paulina Zdanowicz kl. IV SP nr 1 Biały Bór
Gimnazjum
-Wodzińska Daria kl. II Gimnazjum nr 2
-Hołobowska Aneta  kl. I Gimnazjum nr 1
-Szewczuk Katarzyna kl.III Gimnazjum nr 2

W kategorii ozdoba choinkowa:
Klasy I-III
-Adrian Bronowicki kl.III SP nr 1 Biały Bór
-Milena Suproń kl. II SP nr 1 Biały Bór
Klasy IV-VI
-Dominika Nachman kl.VI SP Drzonowo
-Oksana Mazurek  kl. IV SP nr 2 Biały Bór
-Sandra Szporowska kl.IV SP Drzonowo

W kategorii stroik świąteczny:
Klasy I-III
-Oliwia Szymańska kl.III SP nr 1 Biały Bór
-Amelia Kielar kl.I SP nr 1 Biały Bór
-Marta Krenca kl.II SP Drzonowo
Klasy IV-VI
- Oliwia Łajkosz kl.V SP Drzonowo
-Dominika Nachman kl.VI SP Drzonowo
-Jakub Stepek  kl.IV SP nr 1 Biały Bór
Gimnazjum
-Bartosz Kierkosz kl.II Gimnazjum nr 1 Biały Bór

7. NAGRADZANIE I PROMOWANIE W ŚRODOWISKU TALENTÓW PLASTYCZNYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ PO FERIACH ŚWIĄTECZNYCH. CELE ZAŁOŻONE JAK:  NIEINTEGROWANIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO , ROZPOWSZECHNIANIE TRADYCJI ŚWIĄTECZNYCH  W NASZEJ GMINIE ORAZ PROMOCJA SZKOŁY, ZOSTAŁY ZREALIZOWANE. W KONKURSIE MOGLI WZIĄĆ UDZIAŁ WSZYSCY UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z GMINY. W KOMISJI OCENIAJĄCEJ BYŁY CZTERY OSOBY . W PRZYGOTOWANIACH I WYSTAWIE POMOGLI WOLONTARIUSZE (UCZNIOWIE) Z GIMNAZJUM NR 1 W BIAŁYM BORZE. NAD CAŁOŚCIĄ CZUWAŁ ORGANIZATOR - Violetta Pączkowska

gru 03

Zbiórka żywności

Chodź -podaruj mi święta”

Jak co roku w naszej szkole organizowana jest świąteczna zbiórka żywności; produktów suchych , konserw, słodyczy itp., które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym.

Mamy nadzieję,że i tym razem nie pozostaniecie obojętni. Liczymy na wasza hojność!

Produkty można przynosić do dn.18 grudnia br. do pedagog Violetty Pączkowskiej lub do wychowawcy.

Wszystkim ofiarodawcom z góry serdecznie dziękujemy.

Wolontariusze z pedagogiem szkolnym

lis 20

Konkurs „Magia Świąt Bożego Narodzenia”

Regulamin

Konkursu Plastycznego

MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”

1.Cele: Wspieranie rozwoju twórczości dzieci i młodzieży, utrwalenie ponadczasowych tradycji poprzez interpretacje plastycznych wytworów dzieci i młodzieży.

2. Tematyka: Magia Świąt Bożego Narodzenia

3. Kategorie: – Kartka Świąteczna

- Stroik Bożonarodzeniowy

- Ozdoba choinkowa

4. Uczestnicy: prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:

- klasy I-III szkoła podstawowa

- klasy IV-VI

- klasy I-III gimnazjum

5. Warunki udziału: Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie jedną prace w każdej kategorii. Technika wykonania prac dowolna. Prace z materiałów nietrwałych należy dobrze zabezpieczyć aby się nie zniszczyły.

Format kartek świątecznych – złożone A-5.

Nie będą oceniane prace zbiorowe.

6. Opis pracy : Każda powinna być opisana czytelnie, drukowanym pismem wg wzoru:

-autor

-wiek

-szkoła

-miejscowość,adres ,telefon

-imię i nazwisko opiekuna .

7.Komisja oceniająca : W skład komisji wchodzić będą , nauczyciele plastyki (nie uczący danej grupy wiekowej), pracownik UM, nauczyciel ze szkoły współpracującej z Zespołem Szkół, przedstawiciel Fundacji „Promyk”.

8.Termin nadesłania prac lub przyniesienie do10 XII 2013r

prace prosimy nadesłać na adres:

Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

ul. Dworcowa 19 , 78-425 Biały Bór

z dopiskiem – „Prace na konkurs plastyczny”

9.Wystawa pokonkursowa:

Podsumowanie konkursu odbędzie się 16 grudnia o godz .9.00 w zespole Szkół nr 1 w Białym Borze z wytypowaniem uczniów do nagroda i dyplomów .

Wyniki konkursu będą wywieszone w szkole oraz przedstawione na stronie szkoły`zs1bb@poczta.onet.pl

10.Informacje udziela :Violetta Pączkowska tel.667249566

Uwagi końcowe : prace nadesłane na konkurs stanowi własność organizatora i nie będą zwracane.

Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

lis 20

Zbiórka karmy

Drodzy Rodzice

Już po raz IV nasza placówka organizuje zbiórkę karmy dla piesków i kotków ze schroniska. Wiele jest zwierząt bardzo skrzywdzonych, czekających na naszą pomoc. Dziecko biorąc udział w akcji uczy się miłości i poszanowania wiernych przyjaciół, jakimi są psy i koty a przede wszystkim wrażliwości na krzywdę słabszych, umiejętności dzielenia się z innymi.

Mamy nadzieję, iż i w tym roku otworzycie Państwo swoje dobre serca i wesprzecie karmą nasza akcję.

Zbiórka odbywa się w świetlicy Zespołu Szkół nr. 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze w dniach od 18.11.2013 r. do 22.11.2013 r.

Organizatorzy

Danuta Grygorowicz

Bogdan Żuchliński

lis 15

Dzień otwarty

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW

NA ,,DZIEŃ OTWARTY”

DNIA 18-11-2013r. W GODZ. 15.00-17.00

lis 12

Dyskoteka

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

GIMNAZJALISTÓW

NA DYSKOTEKĘ

ANDRZEJKOWĄ

która odbędzie się dn. 28-11-2013r. ( CZWARTEK)

w godz. 16.30 – 21.00 w stołówce szkolnej.

NIE ZAPEWNIAMY ODWOZU DO DOMU

Samorząd Uczniowski

Gimnazjum

lis 12

Mikołajki 2013

 

Fundacja ,, PROMYK” organizuje imprezę integracyjną pt. ,, Z WIZYTĄ U MYSZKI MIKI” dla dzieci niepełnosprawnych ( w tym upośledzonych umysłowo), uczęszczających

 

do szkoły podstawowej i gimnazjum w Gminie Biały Bór oraz absolwentów gimnazjum. Zadanie jest dofinansowane z budżetu Gminy Biały Bór ( w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biały Bór w 2013 roku). Będzie to spotkanie integracyjne, podczas którego odbędą się zajęcia ruchowe, plastyczne oraz zabawy związane z krainą Myszki Miki i Kaczora Donalda.

 

Impreza odbędzie się 7 grudnia 2013r. ( sobota) w stołówce Zespołu Szkół nr 1,

 

im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze o godz. 11.00 . Uczestnikom zapewniamy transport.

 

Zgłoszenia przyjmuje Krystyna Andrasz, tel. 94 3739048 lub 94 3726100 ( po godz. 17.00), do dnia 1 grudnia 2013r.

 

Liczba miejsc ograniczona.

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Fundacja ,, Promyk”

 

Starsze posty «