Cze 20

Zakończenie roku szkolnego

U W A G A !

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

ODBĘDZIE SIĘ w HALI SPORTOWEJ:

 

  • Gimnazjum – 23.06.2016 r. (czwartek), godzina 900,

  • Szkoła Podstawowa – 24.06.2016 r. (piątek), godzina 900.

Cze 10

Jubileusz

70 lat wspomnień…”

Pod takim hasłem odbyły się dwudniowe uroczystości jubileuszowe z okazji 70-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 1 i 10-lecia nadania imienia Henryka Sienkiewicza Zespołowi Szkół nr 1 w Białym Borze.

12 maja przy pięknej słonecznej pogodzie rozpoczęto świętowanie piknikiem sportowo – rekreacyjnym, w którym wzięła udział cała społeczność szkolna. Uczniowie pod opieką nauczycieli oraz licznie zgromadzonych rodziców przygotowali wiele smakołyków, którymi raczyć się było można przez cały czas trwania imprezy. Na początek zaserwowano jednak „strawę duchową”, czyli spektakl o historii powstania białoborskiego herbu przygotowany przez zespół teatralny „Zezole” działający przy Bibliotece Publicznej w Białym Borze. Jego opiekunką jest pani Marzena Gemba. Następnie odbyły się pokazy sprzętu strażackiego oraz policyjnego, które zafascynowały nie tylko najmłodszych! Do godziny 13 uczniowie mogli uczestniczyć w licznych konkursach i zabawach przygotowanych wspólnie z nauczycielami. Zwycięzcy otrzymali z rąk Pani Dyrektor Elżbiety Andrasz dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Czytaj wpis

Kwi 28

Rajd rowerowy

We wtorek 26 kwietnia 2016 odbył się Rajd Rowerowy, który zapoczątkował serię eventów i uroczystości z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Białym Borze oraz 10-lecia nadania im. Henryka Sienkiewicza Zespołowi Szkół nr 1 .

W Rajdzie brali udział nauczyciele, rodzice, absolwenci szkoły.

Pomimo niesprzyjającej pogody,  zwłaszcza dość porywistego wiatru, odważnie ruszyliśmy drogami białoborskiej gminy, przyodziani w okolicznościowe koszulki.

Rowery sprawowały się bez zarzutu, humory dopisywały, nawet co bardziej wytrwali powtórzyli trasę wracając tą samą drogą.

Składamy podziękowania komendantowi Białoborskiej Policji panu Józefowi Soroce za wyprowadzenie grupy w kierunku Kaliski, dalej pojechaliśmy bezpiecznie.

                                                             Organizator przedsięwzięcia:
                                                              Grażyna Balejko Czupa

Kwi 07

Rajd rowerowy

Rajd rowerowy dla rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, absolwentów
na 70-lecie Szkoły Podstawowej nr 1
i 10-lecie nadania imienia Zespołowi Szkół nr 1
w Białym Borze.

26.04.2016 r. – wtorek, godz. 16:00.

W programie:

 • przejazd trasą rowerową Biały Bór – Kołtki – Sępolno Wielkie – żwirownia (góra piasku) – powrót do Białego Boru drogą nad jeziorem (trasa ok. 20 km).

 • wejście na „górę piasku” (pamiątkowe zdjęcie grupowe).

Całość wydarzenia będzie dokumentowana zdjęciami, a zdjęcia przedstawione zostaną na wystawie do obejrzenia na jubileuszu szkoły.

Organizator: Grażyna Balejko Czupa.

Zapisy do 15 kwietnia w sekretariacie szkoły.

Wpisowe – 20 złotych (koszty pamiątkowej koszulki).

Ilość osób nielimitowana.

Dla weteranów kolarstwa możliwa jest trasa dłuższa (przez Grabowo).

Mar 03

Jubileusz

image003image002

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

POD HONOROWYM PATRONATEM

BURMISTRZA BIAŁEGO BORU PAWŁA MIKOŁAJEWSKIEGO

70 lat wspomnień…”

Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Białym Borze

oraz 10-lecia nadania imienia Henryka Sienkiewicza

Zespołowi Szkół nr 1

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców

serdecznie zapraszają

na obchody Jubileuszu.

Uroczystość odbędzie się 13 maja 2016 roku

w budynku ZS nr 1, ul. Dworcowa 19.

Program uroczystości:

 • 9:00 – uroczysta Msza św. w intencji Nauczycieli, Pracowników, Uczniów i Absolwentów w kościele NMP Królowej Polski w Białym Borze

 • 10:00 – przemarsz zaproszonych Gości, Nauczycieli, Uczniów i Absolwentów do budynku Zespołu Szkół nr 1

 • 10:30 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej

 • 11:00 – uroczysta akademia w hali sportowej ZS nr 1

Od godz. 14.00 absolwenci będą mogli spotkać się ze swoimi nauczycielami i wychowawcami.

Mar 02

Jubileusz

image002

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

POD HONOROWYM PATRONATEM

BURMISTRZA BIAŁEGO BORU PAWŁA MIKOŁAJEWSKIEGO

 

 

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku nasza Szkoła obchodzić będzie dwie niezwykle doniosłe rocznice: 70 – lecie Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz 10 – lecie nadania imienia Henryka Sienkiewicza Zespołowi Szkół nr 1.

Obchody jubileuszowe odbędą się w dniach 12-13 maja 2016 r.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową w organizacji naszego przedsięwzięcia. Oferujemy możliwość wykorzystania logo Państwa firmy w materiałach jubileuszowych z tytułem „sponsor” oraz informację w mediach lokalnych i na portalach internetowych. Jesteśmy otwarci na inne sposoby promocji zaproponowane przez Państwa.

Możecie skorzystać z niepowtarzalnej okazji i włączyć się w tę niecodzienną inicjatywę, jaką jest Jubileusz.
W jego realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na spodziewaną dużą liczbę uczestników, gorąco liczymy na Państwa wsparcie. Fundusze pozyskane od sponsorów zostaną przeznaczone na wzbogacenie imprezy Jubileuszowej i zrealizowanie zamierzonych inicjatyw, a jednocześnie będą wkładem
w rozwój i edukację następnych pokoleń.

Bliższe informacje na temat Jubileuszu można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 94 3739048, jak również na stronie internetowej naszej placówki. Wszelkie pytania można kierować również pod adres e-mail : zs1bb@poczta.onet.pl

Pokładając nadzieję w Państwa przychylna reakcję na nasz apel, podajemy numer konta, na które można dokonywać wpłaty: KONTO RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 w Białym Borze:
98 9317 1025 1300 1528 2000 0001,
ul. Dworcowa19, 78-425 Biały Bór z dopiskiem „ Jubileusz”.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja wraz z Komitetem Organizacyjnym

Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

Lut 15

Jubileusz

70 lat wspomnień…”

Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Białym Borze

ZAPROSZENIE

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców

serdecznie zapraszają

na obchody Jubileuszu.

Uroczystość odbędzie się 13 maja 2016 roku

w budynku ZS nr 1, ul. Dworcowa 19.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Rodzice

Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

Lut 15

Jubileusz

W związku z planowanym Jubileuszem 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Białym Borze oraz 10-leciem nadania szkole im. Henryka Sienkiewicza Komitet Organizacyjny zwraca się z prośbą do byłych nauczycieli, uczniów, rodziców o udostępnienie zdjęć i innych pamiątek związanych ze szkołą. Opisane zdjęcia i pamiątki można składać w sekretariacie szkoły lub przekazać wychowawcy klasy. Zostaną one zwrócone właścicielom po uroczystości. Zdjęcia można również przesyłać drogą elektroniczną na adres: markkarasinski@gmail.com

Będziemy wdzięczni za pomoc w uświetnieniu tego ważnego dla społeczności szkolnej dnia.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1

oraz Komitet Organizacyjny

Sty 27

Ferie 2016

PLAN ZAJĘĆ NA FERIE ZIMOWE

w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

luty 2016 r.

DATA
GODZINA
TYP ZAJĘĆ
MIEJSCE
ODPOWIEDZIALNY
01.02.2016 r.
poniedziałek
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
Zajęcia: gry i zabawy komputerowe.
Zima w malarstwie
Zajęcia sportowe
2/11
2/12
Hala sportowa
Anna Kumpin
Monika Ciszek,
Beata Adamczak
Dorota Kwaśniewska
Bożena Wacławska
02.02.2016 r.
wtorek
9:00 – 12:00
Zajęcia sportowe
Hala sportowa
Krystyna Andrasz
Elżbieta Zawiślak
03.02.2016 r.
środa
9:00 – 12:00
Zajęcia sportowe
Hala sportowa
Danuta Żyłka
Zofia Waszkinel
Halina Kleban
04.02.2016 r.
czwartek
9:00 – 12:00
Zajęcia sportowe
Hala sportowa
Bożena Winiarska
Olga Wołoszynowska
Krystyna Dymarska
05.02.2016 r.
piątek
9:00 – 12:00
Zajęcia sportowe
Hala sportowa
Bogdan Żuchliński
08.02.2016 r.
poniedziałek
Zajęć nie będzie
09.02.2016 r.
wtorek
Zajęć nie będzie
10.02.2016 r.
środa
Zajęć nie będzie
11.02.2016 r.
czwartek
9:00 – 12:00
Zajęcia komputerowe
2/3
Ewa Karasińska
Marek Karasiński
12.02.2016 r.
piątek
9:00 – 12:00
Zajęcia plastyczne – Zima
2/9
Aleksandra Henke

Gru 21

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wykonawcy  biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy zadania:

„Przygotowywanie i wydawanie posiłków w pomieszczeniach kuchennych i stołówce zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze ul. Dworcowa 19 oraz dowóz i wydawanie posiłków do szkół filialnych w Drzonowie i Sępolnie Wielkim z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności”

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 – dalej: „ustawa PZP”), który stanowi:

„Art.92.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1)        wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

[…]
4)        terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.”

niniejszym zawiadamia o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty (uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty):

Oferta nr 1 – TESS POLSKA Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 2, 75-211 Koszalin

Oferta uzyskała 97,00 pkt (cena – 95,00 pkt, doświadczenie – 2 pkt) na 100 pkt możliwych do uzyskania za kryterium oceny ofert, którym były: „Cena oferty” – waga kryterium 95% i „Doświadczenie” – waga kryterium 5%. Cena oferty wyniosła: „144 833,76 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy            i 76/100 złotych) brutto, doświadczenie – wykazano 1 usługę spełniającą kryteria”.

 

 1. nazwach (firmach) albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację):

Oferta nr 2 – „ADAMUS” PHU Paweł Usidus ul. Szarych Szeregów 1, 75-130 Koszalin

Oferta uzyskała 53,97 pkt (cena – 50,97 pkt, doświadczenie – 3 pkt) na 100 pkt możliwych do uzyskania za kryterium oceny ofert, którym były: „Cena oferty” – waga kryterium 95% i „Doświadczenie” – waga kryterium 5%. Cena oferty wyniosła: „269 928,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem 00/100 złotych) brutto, doświadczenie – wykazano 5 usług spełniających kryteria”.

Oferta nr 3 –CATERING 7 Wieńczysław Młyński ul. Boczna 13, 78-400 Szczecinek

Oferta uzyskała 95,45 pkt (cena – 90,42 pkt, doświadczenie – 5 pkt) na 100 pkt możliwych do uzyskania za kryterium oceny ofert, którym były: „Cena oferty” – waga kryterium 95% i „Doświadczenie” – waga kryterium 5%. Cena oferty wyniosła: „152 168,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem 00/100 złotych) brutto, doświadczenie – wykazano 10 usług spełniających kryteria”.

Oferta nr 4 – Auto-Bar „LEŚNY” Bogusława Rzyska  Sporysz 4/4, 77-304 Rzeczenica

Oferta uzyskała 78,37 pkt (cena – 76,37 pkt, doświadczenie – 2 pkt) na 100 pkt możliwych do uzyskania za kryterium oceny ofert, którym były: „Cena oferty” – waga kryterium 95% i „Doświadczenie” – waga kryterium 5%. Cena oferty wyniosła: „180 172,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt dwa  00/100 złotych) brutto, doświadczenie – wykazano 1 usługę spełniającą kryteria”.

 

 1. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą w dniu 22 grudnia 2015 w godzinach      8:00 – 11:30.

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Nr 1

Elżbieta Andrasz

Starsze posty «