sie 26

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

U W A G A !

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

ODBĘDZIE SIĘ w HALI SPORTOWEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w BIAŁYM BORZE

(SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM)

1 września 2015 r. o godz. 900.

sie 26

Wyprawka szkolna 2015/2016

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze informuje, że będzie można ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu

WYPRAWKA SZKOLNA”.

DO POBRANIA

>>ZAŁĄCZNIK NR 1<<

>>ZAŁĄCZNIK NR 2<<

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,
w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

 1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej,

 2. uczniów słabowidzących,

 3. uczniów niesłyszących,

 4. uczniów słabosłyszących,

 5. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 6. uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 7. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 8. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 9. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

 10. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:

 • szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV,

 • gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:

 • szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV,

 • gimnazjów, z wyjątkiem klasy I,

dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych,
z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016
do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Zakres wydatków kwalifikowanych w programie nie obejmuje wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna
w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Równocześnie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna
w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej będą mieli prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie skorzystają
z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy
o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie
574 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski na dofinansowanie do podręczników będzie można pobierać i składać
w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze

w dniach od 01 do 15 września 2015 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów (netto) za 2013 r.

 • zaświadczenie o posiadaniu i wielkości gospodarstwa

 • zaświadczenie o korzystaniu i wysokości świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 • inne dokumenty potwierdzające dochód rodziny z nie wymienionych powyżej źródeł (np.: odcinek renty, odcinek pobieranych alimentów)

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, inne)

 • Faktury tylko za podręczniki (materiały ćwiczeniowe oraz podręcznik do religii nie są objęte programem).

sie 03

Dopalacze

Dopalacze_naFB

lip 03

Podręczniki na rok szkolny 2015/2016

W zakładce WYKAZ PODRĘCZNIKÓW można znaleźć wykaz podręczników
na rok szkolny 2015/2016.

UWAGA

Klasy I, II, IV  (szkoły podstawowej), klasa I (gimnazjum)
otrzymują darmowe podręczniki.

cze 30

Egzamin na kartę rowerową

W Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze odbył się egzamin na kartę rowerową.

Główne cele egzaminu:

 • uzyskanie przez zdające dzieci uprawnień do kierowania rowerem po drogach publicznych,
 • warunki bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem,
 • propagowanie komunikacji rowerowej jako bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska środka transportu,
 • wpływ jazdy rowerem na tężyznę fizyczną dzieci i młodzieży.

Sprawdzenie umiejętności niezbędnych do uzyskania karty rowerowej odbywało się w dwóch etapach:

część teoretyczna – test sprawdzający wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowe, znajomość znaków drogowych, zasady zachowania na skrzyżowaniach oraz udzielanie pierwszej pomocy,

część praktyczna – której zadaniem było sprawdzenie umiejętności praktycznych, pokonywanie skrzyżowań, umiejętność dostosowania jazdy do znaków drogowych oraz warunków panujących na drodze.

Egzamin pozytywnie zaliczyli:

 1. Mirela Płościńska
 2. Honorata Kwiecień
 3. Wiktoria Furbergis
 4. Karolina Karasińska
 5. Jan Andrasz
 6. Taron Towmasyan
 7. Jakub Stepek
 8. Beata Serbin
 9. Wiktoria Gradkiewicz
 10. Kacper Kołakowski
 11. Sandra Bochenek

Wszystkim zdającym gratulujemy.

Opracował:

Marek Karasiński

cze 16

Dzień teatru w Zespole Szkół nr 1

9 czerwca 2015 r. w ZS nr 1 odbyło się tradycyjne coroczne święto teatru szkolnego. Młodzi aktorzy zaprosili na nie swoich rodziców, aby mogli zobaczyć ich na scenie. Wraz z opiekunkami zespołów teatralnych „A ku-ku” i „Jedynka” – p. Małgorzatą Dobrzyńską i Elżbietą Zawiślak przygotowali również słodki poczęstunek.

W tym roku zaproszeni goście mogli obejrzeć dwa przedstawienia. Pierwsze z nich nosiło tytuł „Sienkiewiczowscy bohaterowie”, a przygotowane zostało wspólnie przez obie grupy teatralne. Uczniowie wcielili się w różne postacie z lektur Henryka Sienkiewicza, zaśpiewali również kilka piosenek z adaptacji filmów nakręconych na ich podstawie. Drugi spektakl nosił tytuł „W 80 dni dookoła świata”, a wystąpili w nim gimnazjaliści. Obie inscenizacje bardzo się spodobały, o czym świadczyły burzliwe oklaski.

Po artystycznych popisach przyszedł czas na miłe rozmowy przy kawie i ciasteczkach. Mamy nadzieję, że takie imprezy służą integracji rodziców ze szkołą.

Małgorzata Dobrzyńska i Elżbieta Zawiślak

cze 16

Wycieczka do Warszawy

10 czerwca 2015 roku o godzinie 7.00 sprzed szkoły 33 gimnazjalistów z ZS nr 1 wyruszyło na podbój stolicy. Po siedmiogodzinnej podróży od razu przystąpili do zwiedzania miasta. Obejrzeli najbardziej charakterystyczne obiekty: Plac Zamkowy z kolumną Zygmunta III Wazy, rynek z Syrenką, Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, Grób Nieznanego Żołnierza, Belweder, Pałac Prezydencki. Następnie udali się do budynku Sejmu i Senatu RP, po którym oprowadził ich Senator Piotr Benedykt Zientarski. To dzięki jego osobistemu zaproszeniu białoborska młodzież mogła nie tylko poznać historię polskiego Sejmu, ale również zajrzeć we wszystkie zakątki budynku, do których tradycyjne wycieczki nie są wpuszczane. Dzień pełen wrażeń zakończył spacer po Łazienkach Królewskich.

Po „spokojnie” spędzonej nocy i porannej podróży po zakorkowanych ulicach Warszawy uczniowie Gimnazjum nr 1 spędzili trzy godziny na nauce i zabawie w Centrum Nauki „Kopernik”. Następnie udali się do przepięknego pałacu w Wilanowie, gdzie czekała ich kolejna lekcja – tym razem historii. Dla odprężenia po intensywnej nauce pospacerowali po urokliwych ogrodach pałacowych. Na zakończenie obejrzeli jeszcze Stadion Narodowy, który zrobił na nich ogromne wrażenie. Potem już tylko obiadokolacja i kolejny „spokojny” nocleg.

Trzeci dzień rozpoczął się od zwiedzania Stadionu Legii, po którym oprowadzał ich sam Wojciech Hadaj – „najgłośniejsze stadionowe gardło”. Następnie młodzież odwiedziła Muzeum Techniki, które znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki. Stamtąd już dosłownie krok dzielił ich od słynnych „Złotych Tarasów”, więc spędzili tam przyjemną godzinkę. Na zakończenie można było przeżyć chwile wzruszeń w Muzeum Powstania Warszawskiego.

I znów po siedmiogodzinnej podróży, tylko tym razem w odwrotną stronę, dotarli do celu, gdzie czekali już na nich stęsknieni rodzice.

Sądząc po zadowolonych minach i entuzjastycznych wpisach na facebooku, wycieczka im się spodobała. Jeżeli nie – „bardzo serdecznie ich przepraszają” opiekunki: Krystyna Andrasz, Elżbieta Zawiślak i Bożena Winiarska.

cze 10

GRATULUJEMY GIMNAZJALISTOM!


2 czerwca 2015 26 – osobowa drużyna uczniów Gimnazjum nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze osiągnęła sukces i uplasowała się na 3. miejscu w zmaganiach dla gimnazjalistów organizowanych przez I LO im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku ” VIII GIMNAZJADA NA DWORZE KSIĘŻNEJ ELŻBIETY”. Jest to konkurs oparty na rozszerzonym programie nauczania poszczególnych przedmiotów oraz doskonała okazja do porównania poziomu wiedzy, motywowania do nauki i rozwijania umiejętności. Laureaty i finaliści mają możliwość wyboru klasy przy podjęciu nauki w LO w Szczecinku. W tegorocznej Gimnazjadzie wśród przedstawicieli 17 gimnazjów ze Szczecinka i okolic w klasyfikacji drużynowej białoborscy gimnazjaliści ustąpili tylko drużynom ze Szczecinka. Należy wspomnieć , że nie prowadzimy rekrutacji i nie pozyskujemy do szkoły najlepszych uczniów z regionu . Nasi podopieczni wystąpili w różnych kategoriach wiedzowych :

Język polski : Patrycja Sikorska,Weronika Sawicka, Daria Nachman,Oliwia Sieger, Zuzanna Weckwert.

Język angielski: Julia Szkutnik – finalistka Gimnazjady 2015,Piotr Waszkinel, Brajan Włodarczyk

Język niemiecki: Dawid Torba – „Brązowy Indeks”

Język włoski : Józef Siemaszko – „Złoty Indeks”

Matematyka: Łukasz Apanowicz, Patrycja Langkafel, Aneta Hołobowska, Marcin Tymiński

Fizyka: Jakub Sobieski- finalista Gimnazjady 2015

Geografia: Robert Kowalczyk- „Platynowy Indeks” oraz „Złoty Indeks”, Joanna Wójtowicz

Biologia: Aleksandra Widuch, Dominika Dec- finalistka Gimnazjady 2015, Urszula Luterek

Chemia: Katarzyna Nikiel

Historia: Dominik Oleniak – „Brązowy Indeks” , Jakub Sosnowski – finalista Gimnazjady 2015, Miłosz Dobrzyński, Aleksandra Mazur, Adrian Markanycz.

Gratulujemy serdecznie osiągnięcia tego sukcesu wszystkim laureatom, wszystkim uczęsnitkom , nauczycielom ,którzy potrafią szlifować diamenty i rodzicom, którzy kształcą postawę twórczą .Opiekunowie K.Dymarska, O.Wołoszynowska.

cze 07

WYBORY PREZYDENCKIE w Gimnazjum NR 1

W piątek 22 maja 2015 gimnazjaliści z Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze , uczniowie klasy IIIb zorganizowali II turę wyborów prezydenckich . W ramach projektu z wiedzy o społeczeństwie przygotowali na holu szkolnym lokal wyborczy , karty do głosowania na kandydatów . Sami wykonali urnę wyborczą oraz przygotowali kącik do głosowania. Gimnazjaliści głosowali wg procedur : składali podpisy na listach wyborczych , pobierali karty do głosowania i w miejscu wydzielonym decydowali o swoim wyborze . Emocje były wypisane na twarzach . Uczniowie dobrze się bawili , ale była to też lekcja obywatelskiego wychowania.

W wyborach mogli brać udział tylko uczniowie gimnazjum , a dorośli – nauczyciele i pracownicy szkoły – dowiadywali się, że swoje głosy będą mogli oddać w niedzielę w lokalu wyborczym zorganizowanym w naszej szkole .

Wyniki wyborów uczniowskich :

Andrzej Duda – 58 głosów

Bronisław Komorowski – 56 głosów.

 

Czyżby gimnazjaliści proroczo przewidzieli wyniki wyborów ?

 

Uczniowie biorący udział w projekcie :

Jakub Sobieski – lider

Dominika Dec

Anna Podleśna

Oliwia Siegier

Jakub Kopacz

Bartosz Nowak

Adrian Piór

Marcin Tymiński

Piotr Waszkinel

Opiekun grupy – Grażyna Balejko Czupa.

cze 07

Święto szkoły

15 maja 2015 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze obchodzono Dzień Patrona. Data jest nieprzypadkowa – 9 lat temu miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia wielkiego pisarza.

Uroczysty apel, który był zwieńczeniem święta , poprzedziły liczne projekty mające przybliżyć dzieciom i młodzieży sylwetkę Henryka Sienkiewicza. W ciągu dwóch tygodni odbyły się m.in. konkursy wiedzowe, plastyczne, historyczne, przyrodnicze, filmowe, fotograficzne, literackie, sportowe, pięknego czytania, a nawet z języków obcych. Zaangażowani byli w nie wszyscy nauczyciele i uczniowie zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Liczne portrety pisarza, ilustracje do jego dzieł, fotografie uczniów szkoły, ich prace literackie ozdobiły ściany holu szkolnego.

W piątek nastąpił punkt kulminacyjny obchodów – uroczysty apel. W hali sportowej „rozkwitły” dziesiątki słoneczników i malw, przyciągały oczy ogromne tytuły dzieł Noblisty i niezwykle kolorowy tłum uczniów w strojach oddających klimat dzieł Patrona. Uroczystość zaszczycili swą obecnością burmistrz p. Paweł Mikołajewski, wiceburmistrz p. Jan Batruch, inspektor oświaty p. Magdalena Rajnert , p. dyrektor BCKiR Sylwia Jędrzejczyk oraz rodzice uczniów. Rolę gospodarza imprezy pełniła p. dyrektor ZS nr 1 Elżbieta Andrasz oraz dwie panie wicedyrektor: Grażyna Balejko Czupa oraz Jolanta Kowalska.

Po części oficjalnej , poprowadzonej według ceremoniału szkoły, odbyła się część artystyczna – spektakl „Sienkiewiczowscy bohaterowie” przygotowany przez młodych aktorów zespołów teatralnych „A ku-ku” i „Jedynka” oraz taniec w wykonaniu uczennic klasy pierwszej SP. Następnie opiekunowie konkursów ogłosili ich wyniki oraz wręczyli dyplomy i upominki nagrodzonym . Ciekawym punktem imprezy był konkurs wiedzy o szkole,

w którym wzięli udział przedstawiciele Rady Rodziców.

Kolejnym punktem obchodów Dnia Patrona był przemarsz uczniów ulicami miasta. Barwne stroje i piosenki z adaptacji dzieł Henryka Sienkiewicza przyciągnęły uwagę mieszkańców Białego Boru.

Po powrocie do szkoły uczniowie SP mogli potańczyć w rytm dyskotekowych przebojów, gimnazjaliści zaś obejrzeli pokaz udzielania pierwszej pomocy przygotowany przez ich kolegów z klasy III.

Dyrekcja ZS nr 1 wyraża serdeczne podziękowanie p. dyrektor BCKiR za wypożyczenie sceny oraz sprzętu nagłaśniającego oraz p. Piotrowi Maciupie za profesjonalną obsługę dźwiękową imprezy.

Organizatorzy święta szkoły mają nadzieję, że każdy jego uczestnik zapamiętał hasło: „Warto czytać Sienkiewicza – on nas wzrusza i zachwyca!”

Starsze posty «