Styczeń 2017 archive

Wywiadówka

ZAPRASZAMY W dn. 26.01.2017 r. o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami w stołówce szkolnej pod hasłem: „BEZPIECZNY UCZEŃ „ Po spotkaniu zapraszamy wszystkich rodziców na wywiadówki śródroczne (podsumowanie I semestru ) z wychowawca w wyznaczonych klasach. DYREKTOR I WYCHOWAWCY KLAS