Konkurs teatralny „Zabawa w teatr”

 

27 marca przypada Międzynarodowy Dzień Teatru. Tego dnia w Sali BCKiR w Białym Borze odbył się konkurs teatrów szkolnych „Zabawa w teatr” zorganizowany już po raz siódmy przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza oraz Fundację „Promyk”.

Do konkursu przystąpiło 6 zespołów teatralnych: „Tęcza” (opiekunki: Anna Kumpin i Monika Ciszek), „A ku-ku” (opiekun: Małgorzata Dobrzyńska) – oba zespoły ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Białym Borze, „Jagódki” (opiekun: Bożena Lemczak), „Zmiksowani” (opiekunki: Halina Krenca i Dorota Krakowska-Malicz) ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie, „My młodzi” (opiekunki: Renata Zielke, Magdalena Kędzierska, Katarzyna Nikiel) ze Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim oraz „Jedynka” z Gimnazjum nr 1 (opiekun: p. Elżbieta Zawiślak),

Artystyczne zmagania oceniało jury w składzie:

Pani Maria Dragan – prezes Fundacji „Promyk” – przewodnicząca jury,

Pani Bożena Sadlak – inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

Pan Aleksander Leszczyński – dyrektor BCKiR.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce – „Jedynka” za przedstawienie „Ona i on, czyli parami przez wieki”

II miejsce – „Zmiksowani” za „Baśniowy ambaras”

III miejsce – „Jagódki” za spektakl „Spóźniony słowik”.

Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe, a uczestnicy skorzystali ze słodkiego poczęstunku.

Zakupienie statuetek i nagród oraz sfinansowanie słodyczy było możliwe dzięki hojności sponsorów: Starostwa Powiatowego w Szczecinku, p. Bożeny Sadlak – inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podziękowania należą się również p. Elżbiecie Andrasz – dyrektor SP nr 1 za pomoc w organizacji konkursu, p. Aleksandrowi Leszczyńskiemu za udostępnienie i przygotowanie sali widowiskowej oraz p. Mieczysławowi Grabowskiemu za profesjonalne nagłośnienie imprezy.

(Brak tytułu)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

Fundacja „Promyk”

zapraszają  na  konkurs

szkolnych   zespołów  teatralnych

Z A B A W A W T E A T R”

27 marca 2018 godz. 9.00

BCKiR Biały Bór

>>Do pobrania regulamin konkursu i karta zgłoszeń<<

Zajęcia dodatkowe – Szkoła Podstawowa w Drzonowie

W ramach projektu „Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie

   Gminy Biały Bórodbywać się będą dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

w Białym Borze

 

 

Szkoła Podstawowa w Drzonowie

 

 

l.p.

 

rodzaj zajęć

 

prowadzący

 

terminy i godziny

zajęć

II. organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia
1.  

zajęcia  teatralno-muzyczne

 

Małgorzata Wiśniewska

Dorota Krakowska

 
 

2.

 

sportowe

Małgorzata Maciupa

Maciej Piaszczyński

 
 

3.

 

zajęcia techniczne

 

Halina Krenca

 
 

4.

 

zajęcia z języka niemieckiego

 

Renata Geda

 

 
 

III. Organizacja zajęć z doradztwa zawodowego

 

1.

 

doradztwo zawodowe

   
IV. Organizacja wycieczek tematycznych
 

2.

 

wyjazd do teatru

   
 

3.

 

wyjazd na basen

   

 

Terminy  i godziny zajęć oraz wyjazdy ustalają prowadzący z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia.

 

Zajęcia dodatkowe – Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim

W ramach projektu „Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie

   Gminy Biały Bórodbywać się będą dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

w Białym Borze

 

Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim

 

 

 

l.p.

 

rodzaj zajęć

 

prowadzący

 

terminy i godziny

zajęć

 

I.  organizacja zajęć dydaktyczno- wyrównawczych

 

1.

 

zajęcia wyrównawcze  z języka angielskiego

 

Olga Wołoszynowska

 

II. organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia

1.  

zajęcia  teatralno – recytatorskie

 

Renata Zielke

 

2.

 

zajęcia  plastyczno – techniczne

 

Magdana Kedzierska

 

3.

 

zajęcia muzyczno – ruchowe

 

Katarzyna Nikiel

 

 

III. Organizacja zajęć z doradztwa zawodowego

 

1.

 

doradztwo zawodowe

 

IV. Organizacja wycieczek tematycznych

 

2.

 

wyjazd do teatru

 

3.

 

wyjazd do muzeum

 

Terminy  i godziny zajęć oraz wyjazdy ustalają prowadzący z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia.

 

Zajęcia dodatkowe – Gimnazjum

W ramach projektu „Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie

   Gminy Biały Bórodbywać się będą dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

w Białym Borze

 

 

Klasy gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr1 w Białym Borze

 

 

l.p.

 

rodzaj zajęć

 

prowadzący

 

terminy i godziny

zajęć

I.  organizacja zajęć dydaktyczno- wyrównawczych
 

1.

 

zajęcia wyrównawcze geograficzno – ekologiczne

Krystyna Andrasz

Bożena Winiarska

II. organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia
1.  

zajęcia  teatralne

Elżbieta Zawiślak
 

2.

 

zajęcia  historyczne

 

Grażyna Balejko Czupa

 

3.

 

zajęcia dziennikarskie

 

Krystyna Andrasz

Elżbieta Zawiślak

 

4.

 

zajęcia plastyczne

 

Violetta Pączkowska

 

5.

 

zajęcia sportowe – gimnastyka

 

Dorota Kwaśniewska

 

6.

 

zajęcia sportowe – lekkoatletyka

 

Bartosz Winiarski

 

7.

 

zajęcia sportowe – gry zespołowe

 

Bogdan Żuchliński

 

III. Organizacja zajęć z doradztwa zawodowego

 

1.

 

doradztwo zawodowe

IV. Organizacja wycieczek tematycznych
 

2.

 

wyjazd do teatru

 

3.

 

wyjazd do muzeum i galerii sztuki

 

4.

 

wyjazd do redakcji gazet i radia

 

Terminy  i godziny zajęć oraz wyjazdy ustalają prowadzący z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia.

 

Zajęcia dodatkowe – Szkoła Podstawowa nr1 w Białym Borze

W ramach projektu „Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie

   Gminy Biały Bórodbywać się będą dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze

Szkoła Podstawowa nr1 w Białym Borze

 

 

l.p.

 

rodzaj zajęć

 

prowadzący

 

terminy i godziny

zajęć

I.  organizacja zajęć dydaktyczno- wyrównawczych
1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego Oleksandra Bodzhukyan,

Oksana Wysoczan Kowalczyk

2.  

zajęcia wyrównawcze geograficzno – przyrodnicze

 

Zofia Waszkinel

II. organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia
1.  

zajęcia taneczno – teatralne

Anna Kumpin

Monika Ciszek

2. zajęcia kulturano-historyczne Krystyna Dymarska

Elwira Kawa Symko

Halina Kleban

 

3.

 

zajęcia techniczne

 

Marek Karasiński

 

4.

 

zajęcia plastyczne

 

Aleksandra Dziubańska

 

5.

 

zajęcia przyrodnicze

 

Beata Adamczak

 

III. Organizacja zajęć z doradztwa zawodowego

 

1.

 

doradztwo zawodowe

IV. Organizacja wycieczek tematycznych
 

1.

 

wyjazd do teatru lalek

 

 

 

2.

 

wyjazd do teatru

 

3.

 

wyjazd do muzeum

 

4.

 

wyjazd do gospodarstwa ekologicznego

 

5.

 

wyjazd do zoo

 

IV. Organizacja zajęć specjalistycznych

 

1.

 

zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

 

Małgorzata Dobrzyńska

 

 

 

Terminy  i godziny zajęć oraz wyjazdy ustalają prowadzący z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia.

 

Wykaz zajęć

W ramach projektu „Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie Gminy Biały Bórodbywać się będą dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze tj.:

Szkoły Podstawowej nr 1 w Białym Borze:

I. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów:

 1. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,

 2. Zajęcia wyrównawcze geograficzno – przyrodnicze,

II. Organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia:

 1. Zajęcia taneczno-teatralne,

 2. Zajęcia kulturalno-historyczne,

 3. Zajęcia techniczne,

 4. Zajęcia plastyczne.

III. Organizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego:

 1. Doradztwo zawodowe,

IV. Organizacja wycieczek tematycznych:

 1. Wyjazd uczniów do teatru lalek,

 2. Wyjazd uczniów do teatru,

 3. Wyjazd uczniów do muzeum,

 4. Wyjazd uczniów do gospodarstwa ekologicznego,

 5. Wyjazd uczniów do zoo.

V. Organizacja zajęć specjalistycznych:

 1. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Klas gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białym Borze:

I. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów:

  1. Zajęcia wyrównawczo-ekologiczne.

II. Organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia:

 1. Zajęcia teatralne,

2. Zajęcia dziennikarskie,

3. Zajęcia historyczne,

4. Zajęcia plastyczne,

5. Zajęcia gimnastyczne,

6. Zajęcia lekkoatletyczne,

7. Zajęcia sportowe.

III. Organizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego:

1. Doradztwo zawodowe,

IV. Organizacja wycieczek tematycznych:

 1. Wyjazd uczniów do teatru,

 2. Wyjazd uczniów do redakcji gazet i radia,

 3. Wyjazd uczniów do muzeum i galerii sztuki

Szkoły Podstawowej w Drzonowie:

I. Organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia:

 1. Zajęcia teatralno-muzyczne,

 2. Zajęcia sportowe,

 3. Zajęcia techniczne,

 4. Zajęcia z języka niemieckiego.

II. Organizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego:

1. Doradztwo zawodowe.

III. Organizacja wycieczek tematycznych:

 1. Wyjazd uczniów do teatru ,

 2. Wyjazd uczniów na basen.

Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim:

I. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów:

 1. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.

II. Organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia:

  1. Zajęcia teatralno-recytatorskie,

  2. Zajęcia plastyczno-techniczne,

  3. Zajęcia muzyczno-ruchowe.

III. Organizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego:

1. Doradztwo zawodowe.

IV. Organizacja wycieczek tematycznych:

 1. Wyjazd uczniów do teatru,

 2. Wyjazd uczniów do muzeum.

Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie Gminy Biały Bór

Gmina Biały Bór realizuje projekt pn. „Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie Gminy Biały Bór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś VIII Edukacja, Działanie 8.5. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Celem projektu jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego i gimnazjalnego na terenie gminy Biały Bór.

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych oraz doposażenie obiektów oświatowych w pomoce dydaktyczne. W ramach projektu odbywać się będą dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze, zostaną zakupione materiały i pomoce edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

Projekt skierowany jest do 427 uczniów oraz 40 nauczycieli.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017r. – 28.02.2019r.

Wartość projektu: 229 001,12 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 188 093,12 zł

Burmistrz Białego Boru ogłasza

nabór uczestników do realizacji projektu pn. „Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie Gminy Biały Bór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś VIII Edukacja, Działanie 8.5. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych oraz doposażenie obiektów oświatowych w pomoce dydaktyczne. W ramach projektu odbywać się będą dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze tj.: Szkoły Podstawowej Nr 1 z Klasami Gimnazjalnymi w Białym Borze; Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim i Szkoły Podstawowej w Drzonowie. Zostaną zakupione materiały i pomoce edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

Projekt skierowany jest do:

– uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze;

– nauczycieli, będących pracownikami Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze.

Wymagane dokumenty:

– Formularz zgłoszeniowy

– Kwestionariusz osobowy

– Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Dokumenty należy złożyć do dnia 31 stycznia 2018r. w sekretariacie szkoły.

Regulamin projektu wraz z powyższymi dokumentami można pobrać ze strony internetowej Gminy Biały Bór www.bialybor.com.pl w zakładce: Strefa inwestora/Realizowane Projekty/ Kontrakt Samorządowy ” Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie Gminy Biały Bór ” oraz w sekretariatach danych szkół.

 

Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Kwestionariusz osobowy – nauczyciel

Kwestionariusz osobowy – uczeń

Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Regulamin Projektu

Zapytanie ofertowe

Biały Bór, 2017-12-21

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze zaprasza w drodze zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na dostawę pelletu drzewnego do kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie, 78-421 Drzonowo 48A.

Zamawiający

Zespół Szkół Nr 1

im. Henryka Sienkiewicza

ul. Dworcowa 19

78-425 Biały Bór

Przedmiot zamówienia:

Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pelletu drzewnego w szacunkowej ilości ok.72 ton do kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie, polegającej na załadunku, transporcie i rozładunku pelletu na koszt Wykonawcy. Podana ilość jest szacunkowa i może ulec zmianie w czasie realizacji umowy.

 1. Pellet drzewny o średnicy: 6-8 mm,

– jakość pelletu – produkt ma posiadać na dzień dostawy aktualne badania zgodne z normą – DIN PLUS

– surowiec – z pozostałości pozrębowych oraz resztek drzewnych nie poddanych obróbce chemicznej,

– gęstość prasowania – 1,1 kg/dm3

– moc energetyczna – 18kj/kg

– zawartość wody max. 10%

– zawartość popiołu max. 1%

 1. Pellet dostarczany będzie transportem samochodowym z pneumatycznym wyładunkiem.

Termin wykonania zamówienia

 1. Zamówienie będzie sukcesywnie realizowane w trakcie trwania umowy.
 2. Umowa na czas określony: od 15.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Sposób i warunki realizacji dostaw:

1.STAŁA CENA JEDNOSTKOWA w zł/t NA CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA tj. od podpisania umowy do 31.12.2018r.

Prognozowane rozpoczęcie dostaw: po 15.01.2018r.

2.Załadunek, transport oraz wyładunek Wykonawca dokona swoim transportem samochodowym na koszt własny do kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie. Wykonawca zapewni środki transportu (sprawnie technicznie i czyste) niezbędne do realizacji Zamówienia, który pokrywa wszelkie koszty z tym związane.

3.Preferowany sposób dostaw – auto-cysterna do rozładunku pneumatycznego

4.Wykonawca przyjmuje do stosowania zasady organizacyjne i bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie Zamawiającego(teren szkoły). Wykonawca zobowiązuje się do przekazania tych zasad swoim pracownikom. Pracownicy zobowiązani są do stosowania zasad organizacyjnych i bezpieczeństwa pracy obowiązujących przy realizacji dostaw biomasy.

5.Dla każdej dostawy biomasy Wykonawca wystawia Protokół Jakości Biomasy, zawierający średnie parametry biomasy, tj: wartość opałowa, zawartość wilgoci, zawartość popiołu wyrażone w stanie roboczym.

6.W przypadku, gdy w partii dostarczonej biomasy wystąpią zanieczyszczenia ciałami obcymi (kamienie, metal, ziemia, piasek, folia, tkaniny, tworzywa sztuczne itp.) lub gdy Zamawiającemu dostarczony zostanie rodzaj biomasy nie spełniający wymagań określonych w parametrach biomasy, Zamawiający ma prawo do nieodebrania takiej dostawy i do pozostawienia tej partii biomasy do dyspozycji Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.Jeżeli w trakcie umowy zamawiający stwierdzi, że jakość dostarczonego opału niekorzystnie odbiega od wymagań zamawiającego, wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany dostarczonego pelletu na nowe, wolne od wad w terminie 24 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o dostarczeniu wadliwego opału (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy.

8.Dostawy będą realizowane sukcesywnie w formie – autocysterna do rozładunku pneumatycznego (24t).

9.Transport na koszt Wykonawcy ( koszt transportu doliczony do jednostkowej ceny ofertowej zł/t )

10.Jednorazowa dostawa: nie więcej niż 24tony – załadunek, transport i rozładunek do kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie na koszt Wykonawcy.

11. Wymagane godziny dostawy: od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie, za zgodą Zamawiającego wyjątkowo i sporadycznie w soboty od 7:00 do 14:00

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną OFERTĘ obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć w formie stałej na czas realizacji zamówienia ceny jednostkowej w zł/t pelletu drzewnego wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem do kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie zgodnie z wymaganiami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Oferta powinna być sporządzona na piśmie w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

4. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść powinny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez (osobę) / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego lub jego upełnomocnionego przedstawiciela – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

5. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.

6. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

7. Ofertę należy sporządzić wg FORMULARZA OFERTY (Załącznik nr 1).

8. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej w następujący sposób: OFERTA – pellet drzewny 2017/2018” Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.

Oferta powinna zawierać:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy oraz art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Aktualny (ważny) certyfikat DIN PLUS dla oferowanego produktu drzewnego – potwierdzona kopia oryginału przy każdej dostawie.

Termin i sposób złożenia oferty:

Pisemną ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród poniżej podanych form w terminie do 05 stycznia 2018 r., do godz. 1300

– pisemnie na adres Zamawiającego

– faksem na numer 94 3739048

– w wersji elektronicznej na adres szkoladrzonowo@op.pl

W przypadku złożenia oferty cenowej faksem lub elektronicznie, ofertę należy potwierdzić pisemnie w terminie 3 dni – na adres Zamawiającego.

Kryterium oceny i wyboru ofert:

Oferta cenowa 100%

Dodatkowe informacje:

1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.

4. Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Kowalska, pod numerem telefonu 943757211.

Zatwierdził

Elżbieta Andrasz

>>FORMULARZ OFERTOWY<<

„Przyjaźń i miłość w poezji ukryta”

1 grudnia 2017 roku odbył się gminny konkurs recytatorski zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze oraz Fundację „Promyk”. Udział w nim wzięło 52 uczestników ze wszystkich gminnych szkół, którzy recytowali wiersze związane tematycznie z hasłem konkursu.

Jury w składzie: p. Elwira Kawa-Symko, p. Monika Ciszek, p. Renata Zielke oraz p. Dorota Krakowska-Malicz postanowiło wyróżnić następujących uczniów:

Inez Gorczyca – klasa I SP w Sępolnie Wielkim

Oliwia Jabłońska – klasa II SP w Sępolnie Wielkim

Nikola Zawadzińska – klasa II SP w Sępolnie Wielkim

Dominka Ciszek – klasa III SP nr 2 w Białym Borze

Marta Kurjatnyk – klasa III SP nr 2 w Białym Borze

Mikołaj Gałczyński – klasa IV b SP nr 1 w Białym Borze

Jarosława Jacenko – klasa V SP nr 2 w Białym Borze

Oliwia Karniewicz – klasa VI a SP nr 1 w Białym Borze

Weronika Krukowska – klasa VI SP w Drzonowie

Klaudia Mórawska – klasa VI SP w Drzonowie

Oliwia Łajkosz – klasa III a Gimnazjum nr 1 w Białym Borze

Agata Łazor – klasa III a Gimnazjum nr 1 w Białym Borze

Lesia Savchuk – klasa III Gimnazjum nr 2 w Białym Borze

Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody książkowe, pozostali uczestnicy podziękowania, a wszyscy skorzystali ze słodkiego poczęstunku przygotowanego dzięki finansowemu wsparciu p. dyrektor Elżbiety Andrasz.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Biały Bór w ramach realizacji zadań publicznych w 2017 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.