This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Samorząd

Samorząd Szkolny

CELE:

 

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.

3. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.

4. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.

5. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).

6. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

7. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

8. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1. Samorząd Szkolny Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej (zwany odtąd Samorządem) tworzą wybrani podczas powszechnych wyborów uczniowie szkoły.

2. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

3. Głównymi organami Samorządu są: Przewodniczący Samorządu, zastępca Przewodniczącego Samorządu oraz członkowie Samorządu.

 

Przewodniczący Samorządu

1. Przewodniczący wybierany jest przez uczniów z klas IV-VI, przy czym kandydat musi uzyskać największą ilość głosów w wyborach do Samorządu.

2. Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok.

3. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.

4. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca Przewodniczącego Samorządu.

5. Przewodniczący jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.

 

Członkowie Samorządu

1. Samorząd składa się z uczniów klas IV – VI wybranych spośród całej społeczności uczniowskiej.

2. W skład Samorządu oprócz Przewodniczącego wchodzą 3 osoby z klas IV-VI, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów w wyborach.

3. Samorząd jest wybierany w głosowaniu równym tajnym, bezpośrednim i powszechnym.

4. Wybory Samorządu odbywają się w październiku danego roku.

5. Wybory Samorządu są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna Samorządu.

6. Członkami Samorządu mogą zostać jedynie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ze szkoły, uczeń przestaje być członkiem Samorządu.

7. W przypadku ukończenia szkoły lub uzasadnionej rezygnacji członka Samorządu przed upływem jego kadencji, na jego miejsce powołany zostaje uczeń wytypowany przez Samorząd.

8. Do głosowania upoważnieni są wszyscy uczniowie z klas Iv – VI.

9. Członkowie Samorządu są głównym organem wykonawczym Samorządu.

10. Samorząd podejmuje decyzje większością głosów.

11. Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Samorządu i podaje ten podział do wiadomości Opiekuna.

Opiekun Samorządu

1. Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu.

2. Opiekun ma prawo uczestniczenia (bez prawa głosu) we wszystkich zebraniach Samorządu.

3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Samorządu.

4. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.

5. Opiekun Samorządu jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu.

 Zebrania Samorządu

1. Zebrania Samorządu odbywają się raz w miesiącu.

2. Przewodniczący ma prawo (na wniosek własny, Opiekuna, członka Samorządu) do zwoływania specjalnych zebrań Samorządu.

3. Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku roku szkolnego (ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny, uchwalenie regulaminu).

4. Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania pod koniec roku szkolnego (podsumowanie pracy, wnioski do dalszej pracy).

 

 

Sposób dokumentowania działalności Samorządu

1. Członkowie Samorządu mają obowiązek przedstawiać Opiekunowi semestralne sprawozdania ze swojej działalności .

2. Dokumentacja Samorządu prowadzona jest pod nadzorem Opiekuna.

 

Postanowienia inne

1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia.

2. Samorząd upoważniony jest do reprezentowania całej młodzieży i delegowania swych członków do rozmów z Dyrektorem Szkoły.

 

Postanowienia końcowe

1. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu.

2. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.

3. Każdy uczeń ma prawo zgłaszania nowelizacji i poprawek do regulaminu. Są one rozpatrywane przez Samorząd. Z treścią poprawek należy zapoznać wszystkich uczniów szkoły.

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Wrzesień

 

 •  Ustalenie planu działań na cały rok.
 •  Wykonanie gazetki informującej o wyborach do nowych władz Samorządu Uczniowskiego.
 •  Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami na godzinach wychowawczych.
 •  Organizacja kampanii wyborczej „I Ty możesz zostać członkiem Samorządu Uczniowskiego”.
 •  Pomoc w organizacji akcji „Sprzątanie Świata”.
 •  Pomoc w organizacji obchodów „Dnia Chłopaka”.

 

 

Październik

 •  Organizacja wyborów do nowych władz Samorządu Uczniowskiego.
 •  Udział w przygotowaniach uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela.
 •  Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej.
 •  Rozpoczęcie akcji ” Mistrz frekwencji”

Listopad

 •  Zredagowanie gazetki na temat odzyskania niepodległości.
 •  Organizacji zabawy andrzejkowej.

Grudzień

 •  Pomoc w organizacji akcji „Mikołajkowe szaleństwo czapkowe” – wszyscy uczniowie szkoły w czapeczkach Mikołaja.

 

Styczeń

 •  Pomoc w akcji „Zima zwierzaków” – zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.
 •  Pomoc w organizacji Finału WOŚP.
 •  Pomoc w organizacji zabawy karnawałowej.

Luty

 •  Zorganizowanie poczty walentynkowej.
 •  Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej.

Marzec

 •  Pomoc w organizacji obchodów Dnia Kobiet – przygotowanie życzeń.
 •  Pomoc w organizacji przebiegu Pierwszego Dnia Wiosny.

 

Kwiecień

 •  Pomoc w organizacji akcji sprzątania terenu szkoły „Wiosna czysta i radosna”.

Maj

 •  Pomoc w organizacji „Festiwalu Razem”.
 •  Aktualizacja strony internetowej.
 •  Pomoc w organizacji „Dnia Dobrych Uczynków”

Czerwiec

 •  Udział w przygotowaniach Dnia Dziecka.
 •  Zorganizownie akcji ” Rówieśnicy-rówieśnikom.”
 •  Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.
 •  Pożegnanie klasy VI.

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

GIMNAZJUM rok szkolny 2012/2013

Przewodnicząca

Zastępca

Sekretarz

Skarbnik

Dodaj komentarz